Tato webová stránka je provozovaná společností IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC)
 

Dokumenty


Zákaznická dohoda obsahuje základní ustanovení při poskytování služeb klientům firmy. Obchodní podmínky upravují provedení transakcí a příkazů. Upozornění na rizika obsahuje informaci o rizicích spojených s obchodováním na finančních trzích.