Dokumenty


Zákaznická dohoda. Obsahuje základní ustanovení při poskytnutí služeb klientům firmy. Obchodní podmínky. Upravuje provádění transakcí a příkazů. Upozornění na rizika. Obsahuje informaci o rizicích spojené s obchodem na finančních trzích.


Politika proti praní špinavých peněz a financování terorismu