Svátek v Japonsku - změna v obchodním plánu 21. března 2016