Jednotný obchodní účet pro obchod s měnovými páry, akciemi, komoditami a t.d.
Jednotný obchodní účet je sada brokerských služeb umožňujících klientovi z jednoho svého účtu obchodovat současně na několika segmentech finančního trhu.

V posledních letech počet společností poskytujících služby na trhu FOREX a CFD stále roste. V souvislosti s tím roste konkurence mezi brokerskými společnostmi působícími v tomto byznysu. To zároveň s tím zlepšuje podmínky pro klienty společnosti a rozšiřuje možnosti pro efektivní obchodování.

Za prvé společnosti začaly snížit spready. Když byl tento zdroj vyčerpán, objevil se obchod dle technologie ECN a PAM účty. Společnosti, aktivně nabízející tyto služby s pomocí agresivní reklamy, vštěpovali klienty myšlenku, že právě tyto inovace umožní vydělat velké peníze na tomto trhu. V současné době nadšení pro tyto inovace znatelně zmizelo a vznikla spotřeba nových nápadů a možností.

Nyní jednou z nejdůležitějších výhod pro přilákání klientů je velký počet obchodních instrumentů. Jestliže dříve společnosti nabízely svým klientům obchodování hlavně s různými měnovými páry, nyní požadovanou podmínkou pro přilákání klientů je možnost obchodování s velkým počtem instrumentů ze všech segmentů finančního trhu (akcie, indexy, komodity a t.d.) z jednotného obchodního účtu. Tato služba v plánu přilákání klientů je jeden z hlavních trendů rozvoje.


Nyní existují dvě základní schémy této služby.

Podívejme se na odlišnosti obou schém, na jejich plusy a mínusy.

AkcieKomodityFuturesMěnyBrokerský účetBrokerJednotný obchodní
Účet
Klienti

Podstatou první schémy spočívá v tom, že společnosti vyhlašují příležitost obchodování s finančními instrumenty pomocí PRÍMÉHO PŘÍSTUPU k desítkám vedoucích burzovních prostorů USA, Evropy, Asie prostřednictvím vlastních obchodních terminálů z jednotného obchodního účtu klienta. Na první pohled to vypadá pro klienty velmi přitažlivým. Nicméně, při podrobnější analýze vzniká spoustu otázek. Povinnou podmínkou přímého přístupu k burze nebo, jinými slovy, obchodu klientů bez maklérů přímo na burzovním prostoru předpokládá otevření osobního účtu a vytvoření speciální sady dokumentů. Ve skutečnosti v rámci této schémy klient zpravidla otvírá účet přímo ve společnosti na základě jednoho dokumentu (dokladu totožnosti). Kromě toho, přímý přístup přes obchodní terminál společnosti předpokládá, že tento terminál má být licencován na každém burzovním prostoru. Tato podmínka ve většině společností propagujících tuto službu se také neprovadí.

Takže, lze zkonstatovat, že klient nezískává přímý přístup, a obchod probíhá nebo přes podúčet společnosti nebo přes další brokerské společnosti, o čem obvykle zamlčují. V souvislosti s tím neexistují žádné záruky, že všechny transakce klientů jsou převedeny na burzu. Dodejme, že v rámci této schémy spread pro všechny instrumenty je plovoucí, což vytváří možnosti pro manipulaci s výsledky transakcí.

AkcieKomodityFuturesMěnyBrokerský účetBrokerJednotný obchodní
Účet
KlientiCFD

Druhá schéma obchodu z jednotného obchodního účtu s finančními instrumenty obchodovatelnými na předních burzovních prostorech světa, je velmi jasnou a transparentní. V něm se bavíme o obchodu s různými typy tržních aktiv přes CFD (CFD na akcie, indexy, komodity). Nesporným lídrem mezi společnostmi poskytujícími svým klientům takovou službu, je společnost IFC Markets.

Na rozdíl od ne zcela jasné první schémy, zde není vyhlášen přímý přístup k burzovním prostorům. Společnost je sama emitentem CFD kontraktů a poskytuje požadovanou likviditu v rámci zálohových prostředků klientů. Nejprvé společnost kupuje a prodává od klientů CFD kontrakty a pak v rámci své strategie řízení rizik, hedguje pozice nebo přímo na burze, nebo u prvotních poskytovatelů burzovní likvidity.

Je třeba poznamenat, že na rozdíl od společností působících dle první schémy, spready pro všechny CFD kontrakty ve společnosti IFC Markets jsou fixní. Je to velkou výhodou pro klienty. Plovoucí charakter spreadů neumožňuje správně plánovat vstup a výstup z trhu, a patřičně, s požadovanou přesností plánovat zisky a ztráty.

Společnost IFC Markets nabízí svým klientům obchodovat s CFD na základní světové akciové indexy, akcie USA, Evropy a Asie, a také na velký počet burzovních komodit. V Současné době obchodují více než 500 CFD kontraktů, přičemž, jejich počet stále roste, a v nejbližší době společnost IFC Markets plánuje přivést až do 1000.

V souhrnu můžeme říci, že schéma CFD je jasnou a transparentní pro klienty a umožňuje efektivnějí využívat své obchodní strategie.