Model provádění příkazů


NEJLEPŠÍ
PROVEDENÍ

Nejlepší provedení předpokládá závazek brokera provádět příkazy jménem klienta za účelem zajištění nejvýhodnějšího provedení klientských příkazů. IFC Markets poskytuje nejlepší podmínky pro následující položky:

 • Provedení příkazů - Okamžité provedení
 • Tvorba cen - nejužší fixované spready
 • Оbjem - obchodujte jakýmkoli objemem

1. Hybridní systém provedení klientských příkazů

Kotace nabízené společností svým obchodníkům přes obchodní terminály se automaticky tvoří z nejlepších kotací našich poskytovatelů likvidity. Uvnitř našeho úzkého a fixního spreadu jsou tyto nejlěpší kotace. Obchodníci zasílají příkazy dle těchto kotací.

Společnost IFC Markets provádí příkazy obchodníků podle hybridního systému závisejícího na objemu příkazu.

a) Malé příkazy obchodníků menší než 1 milion dolarů.

Příkazy se provádějí okamžitě dle kotací obchodního terminálu společnosti, а pak se sčítají do větších a teprve potom jsou na hedgování k našemu poskytovateli likvidity. Nejsou žádná zpoždění pro obchodníky, a riziko možných změn kotací poskytovatele likvidity spojené s možným zpožděním při sčítání příkazů obchodníků, sami zavazujeme. Přičemž, velká část malých příkazů obchodníků má opačný směr, malá část podobných příkazů se sčítají do velkých příkazů a jeden na hedgování, což výrazně zvyšuje spolehlivost naší schémy.

 • Obchodníci
 • Kotace

  Agregace kotací

  Kotace

  Příkaz

  Sčítání objemů

  Příkaz
  (hedge)

 • Poskytovatelé likvidity

b) Průměrné příkazy obchodníků vyšší než 1 milion dolarů, ale menší než 10 milionů dolarů.

Příkaz se provádí okamžitě dle kotací obchodního terminálu společnosti, ihned se hedguje u našeho poskytovatele likvidity. Zde se provádí automatické průběžné zpracování příkazů STP.

Nejsou žádná zpoždení. Neseme riziko možných změn kotací poskytovatele likvidity.

 • Obchodníci
 • Kotace

  Agregace kotací

  Kotace

  Příkaz

  Příkaz
  (hedge)

 • Poskytovatelé likvidity

c) Velké příkazy obchodníků vyšší než 10 milionů dolarů.

Příkaz jede na server společnosti a ihned do poskytovatele likvidity, který potvrzuje možnost provádění transakce (pokud cena nestihla se měnit), a transakce se provádí. Informace o prováděné transakci jede do terminálu obchodníka. Zde se uskutečnuje přímý přístup na trh DMA.

V této schémě je možné zpoždění a requote od poskytovatele likvidity.

 • Obchodníci
 • Kotace

  Agregace kotací

  Kotace

  Příkaz

 • Poskytovatelé likvidity

Naše služba provádění příkazů není pouze pohodlná pro obchodníky, ale i bezpečná pro společnost.

2. Fixní spread

Společnost nabízí fixní spready pro většinu finančních instrumentů.

Fixní spread dává ochránu proti volatilitě - fakt je to bonus pro obchodníka, jelikož společnost nese rizika této volatility. Společnost umožňuje obchodníkům obchodovat právě s fixními spready, a nezasílat příkaz na trh - pro průměrné a malé objemy zpočátku provádíme a pak autmaticky přenášíme transakci na trh k poskytovatelům likvidity (tento systém funguje v souladu s naší regulací s licencí).

Při scalpingu na podobných kotacích obchodník může přesně vypočítat taktiku svého obchodu.

3. Deviace a requotes

Pro malé a průměrné příkazy requoty prakticky nejsou, jelikož není třeba čekat na odpověď od poskytovatele likvidity. Pouze v podmínkách významných zpráv nebo špatného internetu je možný requote, jelikož cena se výrazně změnila dokud příkaz šel od terminálu do serveru společnosti.

Obchodník může v dialogu tvoření příkau na terminálech společnosti zadat deviaci - přípustná odchylka ceny. Pokud kotace se stihla změnit, pak příkaz se provádí s novou kotací bez requote.

Pro velké příkazy je možný requote na zprávách nebo v době "jemného" trhu od poskytovatele likvidity, jelikož příkaz ihned jede na provádění k němu.

4. Provádění tržních, stopových a limitních příkazů, obchod na zpráváchg

Tržní průměrné příkazy se provádějí okamžitě cenou, kterou obchodník vidí na svém obchodním terminálu. Velké příkazy jdou na provádění poskytovatele likvidity.

Limitní příkazy se provádějí stanovenou obchodníkem cenou (v případě gapu ve prospěch klienta).

Stopové příkazy se provádějí stanovenou obchodníkem cenou, v případě cenových mezer příkaz se provádí prvními cenami po gapu.

Obchodníci mají pravo použít jakoukoliv obchodní strategii včetně scalpingu, obchodu na zprávách. Na základě zpráv a neočekávaných událostí je možná významná volatilita a gapy - v tomto případě příkazy se provádějí prvními cenami po gapu. První teak na zprávách musí být potvrzen druhým teakem. V těchto případěch mohou být zpoždění, jelikož trh má se uklidnit a dat první kotace po gapu.

5. Inovační technologie

Systém provádění příkazů obchodníků a fixní spready nabízených kotací daly možnost realizovat na platformě NetTradeX inovační technologii obchodování:

- Kontinuální CFD na akciové indexy a burzovní komodity založené na futures kontraktech a umožnující obchodovat s těmito instrumenty bez data expirace.

- Každý obchodník má možnost vytvořit vlastní kompozitní instrumenty PCI, provádět plnohodnotnou technickou analýzu na cenových grafech a s nimi obchodovat.

Začněte obchodovat
s IFC Markets-->
OTEVŘETE SI ÚČET VÍCE
Volání