Co je trh Forex?


Что Такое Форекс (Forex)

Trh Forex (FOReign EXchange market) je mezibankovním trhem výměny jedné měny za jinou měnu, který byl založen v roce 1971 opuštěním Bretton-Woodských dohod a přechodem od fixních kurzů k plovoucím kurzům. Obecně, to je soubor transakcí smluvních stran na měnovém trhu na výměnu dohodnutých částek peněžní jednotky jedné měny v jednotkách jiné měny za dohodnutý kurz v určitém datu. Při výměně kurz jedné měny relativně se definuje tržními faktory - nabídkou a poptávkou.

Objemy transakcí na globálním měnovém trhu neustále rostou. Toto je spojeno s rozvojem mezinárodního obchodu a zrušením měnových omezení v mnoha zemích světa. Denní objem konverzních transakcí ve světě činí cca 3 miliony US dolarů. Asi 80% všech transakcí jsou spekulativní transakce mající cíl profitovat na rozdílu měnových kurzů. Hra přiláká množství účastníků, jak finanční organizace, tak i individuální investory.

V důsledku nejvyšších temp rozvoje informačních technologií a komunikací v posledních dvou desetiletích Trh se sám změnil k nepoznání. Profese "měnového tradera" se skoro stala masovou. Měnové transakce, které nedavno byly výsadou předních bank, nyní jsou veřejně přístupnými díky systémům elektronického obchodu. A především přední banky dávají přednost obchodu na eletronických systémech k individuálním dvoustranným operacím. Denní objem transakcí největších mezinárodních bank činí několik miliard dolarů: Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland, Citibank, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank.

Významnou vlastnost měnového trhu, může se to zdát podivně, je v její stabilitě. Každý ví, že jednou z charakteristik akciového trhu je jeho náhlý pokles, což se velmi zřetelně projevil během nedávné krize. Ale na rozdíl od akciového trhu, FOREX neklesá. Pokud akcie znehodnotily, je to krach pro emitenta a investora. A jestliže se dolar zhroutil, to znamená, že druhá měna se stala silnější, jako například na konci roku 2008 a začátkem roku 2009 dolar vzrostl o 10% vůči všem měnám. Ale se trh nezhroutil, obchod pokračuje jako obvykle. V tom je stabilita trhu a s ním související obchod: měna je absolutně likvidní komoditou a bude vždy obchodována. Hlavní výhodou devizového trhu (měnového trhu) je v tom, že je možné dosáhnout stabilního úspěchu díky své inteligenci.

Měnový trh j celodenním a není přímo spojen s určitými hodinami práce; obchodování probíhá mezi bankami nacházející se v různých částech světa. Pohyblivost měnových kurzů je takovou, že vznikají značné změny velmi často umožniv provádět několik operací každý den. Pokud máte vyvinutou spolehlivou obchodní technologii, je možno dělat z ní dělat business, s kterým nelze srovnávat žádný jiný. Ne nadarmo, že přední banky kupují drahá elektronická zařízení a mají stovky traderů obchodujících v různých sektorech měnového trhu.

Počáteční náklady pro vstup do toho podnikání dnes nejsou velmi vysoké. Opravdu, probrat základní vzdělání, získat počítač, otevřít účet a dělat depozit stojí několik tisíc dolarů; mezitím žádný reálný business není možno založit s takovými penězi. Je více než snadné najít spolehlivý broker, ostatní závisí na traderovi. Stejně jako v jakékoliv jiné oblasti činnosti zde všechno závisí na Vás. Mezinárodní měnový systém má za sebou dlouhou cestu přes tisíciletí lidské historie, ale dnes v něm nastaly velké změny. Dvě hlavní změny určují nový vzhled světového měnového systému:

  1. Peníze jsou nyní odděleny od jakéhokoliv materiálního nosiče či ekvivalentu
  2. Výkonné informační a telekomunikační technologie umožnily kombinovat peněžní a bankovní systémy různých zemí do jediného finančníh systému neznající hranic.
Začněte
procvičovat
ZALOŽIT DEMO ÚČET