Obchodování s měnami: Výkyvy Měnových Kurzů


Na trhu Forex investoři profitují z výkyvů měnových kurzů. Čím silněji se změnil kurz, tím více zisk nebo ztráta.

Je nutné si uvědomit, že na trhu Forex může být výhodným jak snížení cen tak i zvýšení.

  1. Když ceny rostou, kupujete podkladovou měnu za kotační, abyste později prodali za vyšší cenu (vyjádřenou v kotační měně páru).

  2. Když ceny pádají, prodáváte podkladovou měnu za kotační, abyste později koupili za nižší cenu (vyjádřenou v kotační měně páru).

Tyto postupy představují úplnou obchodní operaci, když zpočátku otvíráte pozici k prodeji nebo k nákupu, abyste později uzavřeli za novou cenu.

Forex Volatility Předpokládejme, že kotace EUR/USD klesly a začaly na úrovni 1.12254 korigovat směrem nahoru. Myslíte si, že korekce nebude trvat dlouho a rozhodujete se otevřít pozici k prodeji, když klesající pohyb se obnoví. Otočení se stává na úrovni 1.1286. Spoleháním na pokračování medvědího impulzu, nastavíte čekající příkaz k prodeji objemem €10000 na úrovni 1.1284. Když kotace dosahují této úrovně, otvírá se krátká pozice. Rozhodujete se nastavit příkaz Take Profit na 1.1145. Když cena (Ask) dosáhne této úrovně, Take profit se spouští a provádí zpáteční transakci. Kupujete €10 000 na 1.1145, Váš zisk činil 139 pipů (1.1284-1.1145=0.0139). Při objemu pozice €10 000 (0.1 lotu) cena jednoho pipu = $1. Takže, jste vydělali $139.

Více o Specifikace měnových párů a Zkratky měn.

Začněte obchodovat
s IFC Markets-->
OTEVŘETE SI ÚČET VÍCE
Volání