Jak pracovat s PCI knihovnou


Přenos PCI instrumentu z webu do terminálu

Pro obchodování s PCI instrumentem musíte nejdříve přenést zvolený instrument z webu IFC Markets do obchodního terminálu NetTradeX na Svém počítači (ilustrujme na příkladu instrumentu &BRENT_EUR):

Klepněte na tlačítko "Stáhnout" v řádku zvoleného instrumentu v tabulce Specifikace PCI nebo na samostatné stránce tohoto instrumentu.

Přičemž, pokud v názvu instrumentu je symbol lomítko “/”, pak v názvu souboru instrumentu tento symbol chybí nebo nahrazen jiným symbolem.

Dále uživatel může zvolit jeden ze dvou způsobů.

Verze 1.

Pokud na Vašem počítači je již instalován obchodní terminál NetTradeX, můžete otevřít soubor přímo v NetTradeX:

  • v prohlížeči Windows Internet Explorer v okně "Stažení souboru" tlačítkem "Otevřít"
  • v prohlížeči Mozilla Firefox v okně "Otevření "&BRENT_EUR.pci"" - tlačítkem "Otevřít v"
  • v prohlížeči Google Chrome - tlačítkem s názvem souboru v panelu "Všechny stažené soubory..."

Dále, v otevřeném okně terminálu "Uložit PCI jako" dejte tento PCI do lokální báze dat terminálu tlačítkem "Uložit".

Verze 2.

Krok 1. Stáhněte si soubor &BRENT_EUR.pci z prohlížeče na svůj počítač (např, ve složce na disku).

Krok 2. Instalovat terminál NetTradeX, pokud není tento terminál ještě na Vašem počítači instalován.

Krok 3. Otevřít účet v terminále NetTradeX, pokud ještě nemáte účet. Přičemž, demo účet můžete otevřít přímo v terminále ze hlavního menu "Soubor" - "Otevřít nový účet a dále dle dialogu.

Krok 4. Stáhnout soubor &BRENT_EUR.pci do terminálu NetTradeX:

  • V okně terminálu "Aktuální kotace" vyberte si funkci "Příručka instrumentů…".

  • V otevřeném dialogovém okně "Příručka instrumentů" na řádku "My instruments" otevřete si kontextové menu (pravým tlačítkem myši), vyberte si "Import" a stáhněte si odpovídající soubor &BRENT_EUR.pci v terminále NetTradeX.

PCI obchodování

Pro obchodování se staženým PCI instrumentem v terminále NetTradeX je třeba ho zanést do seznamu použitých instrumentů – v kontextovém menu okna "Aktuální kotace" vyberte si funkci "Příručka instrumentů...". V otevřeném okně "Příručka instrumentů" označte řádek s požadovaným instrumentem a klepněte na tlačítko "Přidat do použitých instrumentů".

Poznamenejme, že pro každý Pracovní prostor terminálu můžete v seznamu použitých instrumentů držet max. 10 PCI.

Dále můžete vytvářet grafy a obchodovat s PCI stejně jako s bežnými instrumenty, tak i velkým rozdílem: každá transakce s PCI se rozpadává v terminále NetTradeX na transalce s samostatnými aktivy ze kterých se skládá tento instrument. Kromě toho, pří nákupu PCI aktiva podkladové části se kupují, a aktiva kotační části se prodávají; při prodeji PCI aktiva podkladové části se prodávají, a aktiva kotační části se kupují. Patřičně, pozice PCI je soubor pozic obsahujících jejich aktiv.

Pro náš příklad, nákup 1000 jednotek instrumentu &BRENT_EUR přivede k otevření dvou pozic: pozice Nákup kontinuálního CFD #C-BRENT a Prodej měnového páru EURUSD, jak je vidět v tabulce "Otevřené pozice" na Vašem terminále.

Kromě použití personálních instrumentů z knihovny, vytvořené analytiky IFC Markets, můžete vytvořit libovolný počet vlastních PCI. S technologií vytvoření PCI a úplným seznamem vlastností PCI obchodování můžete se seznámit kliknutím na odkaz "Krátký návod PCI".

Volání