Jak nastavit příkaz: NetTradeX Mobile


Lze otevřít pozici ne s aktuálními kotacemi, ale pomocí předem nastaveného příkazu. Až kotace měnového páru dojde do úrovně příkazu, pozice bude automaticky otevřena.

Můžete nastavit příkaz přes kontextové menu na řádku se zvoleným měnovým párem přes příkaz “Set order” z okna “Quotes” či z jiných informačních oken.

V terminále lze nastavit 3 typy pendlujících příkazů– pendlující, OCO a aktivované příkazy. Pro výběru příkazu v dialogovém okně je třeba klepnout na příslušnou vložku.

Pro nastavení pendlujícího příkazu je třeba zadat objem transakce v políčku “Volume” (v podkladové měně páru), cenu spouštění příkazu v políčku “Price”, směr otevřené pozice v políčku “Direction”, délka příkazu (GTC – neomezená, Day– jenom do konce dne) v políčku "Duration", režim transakce (znaménko“Lock”). A také můžete zadat spojené příkazy Stop Loss a Take Profit ( a distance “Trailing-Stop” ), které budou automaticky nastaveny při otevření pozice. Pro nastavení příkazu je třeba klepnout na tlačítko “OK” a pro zrušení klepněte na tlačítko “Cancel”.

Ve vložce “OCO” se otvírá dialog zadání dvou příkazů. Přitom, když se uskutečňuje jeden z příkazů, druhý se okamžitě odebírá.

Ve vložce “Activation” je zadána úroveň aktivace (Bid) a jeden či dva příkazy, které server nastaví v moment dosahování ceny úrovně aktivace ( pár příkazů může být spojena s podmínkami “OCO”).

Důsledky nastavení příkazů jsou zobrazeny v okně “Orders”, s operace s příkazy (provádění, zrušení) v okně “Order history”.

Změnit jakékoliv parametry nastaveného příkazu je možno přes kontextové menu na řádku s příkazem v okně “Orders” přes příkaz “Edit order” či jenom dvojitým kliknutím na tom řádku, или просто двойным кликом стилуса по этой строке, a zrušit příkaz je možno přes příkaz “Delete order”.

Stáhněte si Obchodní terminál NetTradeX Windows Mobile

Zpět na začátek

Volání