Seznam finančních instrumentů


Kliknutím pravým tlačítkem myši na okně "Současné kotace", v okně "Navigator" nebo přes bod z nového okna "Obchodování" můžete dělat následující:

  • Přejděte na okno "Využívané instrumenty", aby změnili seznamvyužívaných instrumentů;
  • Přejděte na okno "Příručka instrumentů", aby dostali informace o všech dostupných instrumentů.

 

Váš seznam finančních instrumentů lze nezahrnout všechny dostupné instrumenty. Pokud chcete přidat nějaký instrument (měnový pár) z celého seznamu, musíte přejít na okna "Využívané instrumenty" nebo "Příručka instrumentů" a klepnout na tlačítko "Přidat". V dialogovém okně "Příručka instrumentů" vyberte ty instrumenty, které chcete přidat a stiskněte "Přidat k použitým".

Volání