Seznam finančních instrumentů


V okně “Aktuální kotace” můžete sledovat kotace požadovaného Vám počtu finančních instrumentů. Tento počet se nazývá "Používané instrumenty" a může být vytvořen z celé bázevšech dostupných instrumentů.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na okně “Aktuální kotace” nebo na okně “Navigátor” (v sekci “Instrumenty”) a také přes bod hlavního měnu “Obchod” můžete udělat následující:

  • Vyberte si příkaz “Upravit seznam instrumentů...” pro změnu seznamu používaných instrumentů.
  • Vyberte si příkaz “Přidat instrumenty...” pro získání informace o všech dostupných instrumentů.

Kliknutím na “Upravit seznam instrumentů...” se otevře “Používané instrumenty”.V tomto okně se můžete podívat na seznam používaných instrumentů, informace o jednotlivém instrumentu – např. “#C-BRENT”, odstranit ze seznamu nepotřebné instrumenty a také přidat do něj instrumenty z celé báze dostupných insturmentů.

Pro přidání instrumentu klikněte na tlačítko “Přidat” – zobrazí se okno “Příručka instrumentů”.V tomto okně se můžete podívat na dostupné instrumenty, informace o jednotlivém instrumentu a vybrat si ho pro přidání do seznamu používaných instrumentů. V příkladu byl zvolen CFD na index “DAX” (bylo zaškrnuto zleva od názvu) – klikněte na tlačítko “Přidat do používaných instrumentů”, dále na “Zavření”. V jedné seanci dialogu si lze zároveň vybrat několik instrumentů.

Zpět na začátek