Jak založit Reálný účet: NetTradeX Mobile


Stáhněte, nastavte a spusťte Mobilní obchodní terminál.

1. V menu Tools vyberte bod "Open new Account... "

2. V otevřeném okně vyberte "Reálný účet".

3. Dále bude otevřeno okno "Customer agreement", které je nutno přečíst a přijmout, proto vyberte bod "Accept" a klepněte na ikonu Další.

4. Dále Vy uvidíte nové okno "Terms of Business", s kterými je třeba dohodnout, zvoliv bod "I Accept the Terms of Business".

5. Následující okno - "Risk Warning", které jé také třeba přijmout, zvoliv si bod "I accept the Risk Warning".

6. V otevřeném formě "Personal account information" uveďte Vaše osobní údaje:

Title – Forma obrácení;

Jméno* - First name;

Prostřední jméno - Middle name;

Příjmení* - Last name;

Date of birth – Datum narození;

Státní občanství - Citizenship;

Pohlaví – Gender;

Rodinný stav - Marital Status;

Číslo občanského průkazu - SSN/Passport#;

7. Dále bude otevřena forma "Contact account information", kde Vám bude nabízeno vyplnit následující pole:

Země*;

Město*;

Oblast*;

PSČ-ZIP/Postal Code;

E-Mail*;

Adresa trvalého bydliště;

Telefonní číslo;

8. Dale před vámi bude otevřena forma "Trading account information", kde Vám bude nabízeno si zvolit obchodní podmínky vytvořeného účtu:

Typ účtu – Account type (STANDARD или BEGINNER);

Formát E-mailu - E-Mail Type;

Obchodní zkušenosti - Trade Experience;

Zadejte znaky z obrázku - Enter confirmation code;

9. Dalším krokem bude uvedení Vašich osobních bankovních informací. Musíte uvést detaily alespoň jednoho platebního způsobu, který v budoucnu budete používat pro výběr peněžních prostředků, a také tajné slovo, které My poprosíme zadat pokaždé, pokud popřejete si změnit platební údaje účtu.

10. Gratulujeme! Váš Reálný účet je otevřen. Zapište si a pamatujte údaje Vášeho účtu:

Identifikační číslo Vášeho účtu - Account ID;

Typ účtu - Account type;

Uživatelské jméno - Login;

Heslo - Password;

Telefonní heslo;

Tajné slovo - Secret Word (změnit údaje o platbě).

Zaškrněte políčko "Yes, I am sure that this data is saved", a pokud chcete uložit heslo na počítači, zaškrněte "Auto save password". V tomto případě při připojení k účtu nemusíte zadat heslo.

Volání