Personální kompozitní instrumenty PCI


  • Vytváření instrumentů ve formě portfolií s různými stupněmi složitosti od nejjednodušších zahrnujících jenom dvě aktiva až po složitých kombinací z desítek aktiv.
  • Zařazení do souboru personálního instrumentu jakýchkoli aktiv jak v podkladové, tak i kótované části PCI, což při obchodech vede k současnému otevření jak dlouhých, tak i krátkých pozic.
  • Udělení každému komponentu (аktivu) personální váhy v jednotkách objemu aktiva nebo v procentech z celkové hodnoty portfolia (podkladového nebo kótovaného), měřitelného v USD; sám US dolar jako aktivum může být zařazen jako v podkladové, tak i v kótované části PCI.
  • Pohodlné a srozumitelné rozhraní pro vytvoření PCI.
  • Grafické zobrazení historie změny cen vytvořeného PCI instrumentu
  • Zachovejte bázi vytvořených personálních insturmentů

Každý uživatel obchodně-analytického terminálu NetTradeX získává přístup k unikátní technologii, která umožňuje vytvoření němající analogy personálních kompozitních instrumentů (PCI).

vytvořte si vlastní instrumenty
Začít právě teď

Můžete take využívat PCI, vytvořených našimi profesionálními analytiky


Příklady PCI

Jako doplnění k vytvořeným Vámi personálním instrumentům můžete využívat PCI vytvořených našimi profesionálními analytiky. Tyto instrumenty můžete jednoduše najít v PCI knihovně na našich stránkách. Knihovna se stále doplňuje novými instrumenty.

Instrumenty v knihovně jsou rozděleny do skupin: měny, komodity, akcie a indexy. Obchodníci si mají jenom stáhnout požadované instrumenty na svůj obchodní terminál a začít jimi obchodovat.

Níže jsou uvedeny jenom příklady personálních kompozitních instrumentů, které mohou být vytvořeny dle nové technologie. Vytvořit můžete jakékoli instrumenty dle vlastního uvážení, analyzovat a jimi obchodovat v obchodním terminálu NetTradeX.

Jak vytvořit, analyzovat a obchodovat s PCI

Podívejme se na příklad obchodu se docela složitým personálním instrumentem složeným ze dvou portfolií. Podkladové portfolio zahrnuje v sobě tři energetická aktiva (ze seznamu dostupných na terminálu CFD na komodity) - #C-BRENT, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, a kótované portfolio zahrnuje dvě surovinové měny – AUD a CAD.

V našem příkladu zadejme následující váhy aktiv v podkladové části: #C-BRENT - $4000, #C-NATGAS - $3000, #C-HEATOIL – $3000 (váha ropy více); а aktiva v kótované části – v podílech se rovnajících $5000 pro každé aktivum (všimněme si, že všeobecně může být zadána různá cena podkladového a kótovaného portfolia).

creating-pci

byl vytvořen personální instrument (s přiřazeným uživatelem “&Energy/Currency_cmd”).

Vložíme tento instrument do seznamu používaných (v okně „Aktuální kotace“) a zobrazíme na grafu s příkladem jednoduché technické analýzy.

pci-analysis

Nákup jedné jednotky instrumentu "&Energy/Currency_com" označuje nákup příslušných komodit v zadaných v novém instrumentu objemech a prodej příslušných měn z kótovaného portfolia. Přičemž, prodej AUD označuje prodej AUDUSD, a prodej CAD označuje nákup USDCAD. Prodej tohoto PCI označuje prodej aktiv z podkladového portfolia a nákup aktiv z kotovaného portfolia.

Parametry otevřené pozice s novým instrumentem a s jejimi komponenty najde uživatel v tabulce „Otevřené pozice“.

pci-trading-open-positions

Vlastnosti PCI obchodování

Po vytvoření PCI a jeho rozmístění v okně „Market watch“ lze jim obchodovat jako obvyklým instrumentem, nastavit čekající a spojené příkazy Take profit a Stop loss.

Aktuální ceny Bid a Ask PCI instrumentu se vypočítávají z aktuálních cen Bid a Ask všech komponentů vzhledem k jejich váhám ve struktuře instrumentu. Přesnost PCI kótování se určuje přesností kotací zařazených v něm aktiv a kotace se dávají v šesti znacích (součet číslic do a po čárce). Typický spread PCI se určuje váženými průměrnými spready zahrnutýách v něm PCI instrumentů.

Swapy PCI se vypočítávají jako součet všech komponentů tohoto instrumentu.

S vytvořeným PCI lze obchodovat jenom v obchodních hodinách všech zařazených do něj komponentů.

Všimněme si, že fakticky PCI obchodování označuje skupinové operace se zařazenými v něm komonenty, když pomocí jednoho příkazu lze provádět řadu transakcí v zadaných objemech a směrech, a proto nákup/prodej s PCI lze rozložit na pozice s obyčejným instrumentem.

Otevřel-li obchodník pozici s PCI, pak příslušné pozice komponentů tohoto personálního instrumentu také existují v terminálu a jsou k dispozici obchodníkovi. Přičemž když obchodník uzavře pozici alespoň s jedným instrumentem, pak tento PCI „ničí se“ (a odstraní se z báze PCI), ale všechny zbývající komponenty se uloží v systému jako obyčejné pozice.

Pro PCI neexistuje pojem „Order distance“, lze rozmístit příkazy „přímo na trhu“. Nícméně obchodník nemůže nastavit fixovanou hodnotu skluzu a získat requote nebo odmítnutí. Obchod se provádí tržními kotacemi instrumentů zahrnutých v PCI v době získání příkazu serverem.

Při sestavení barových a svíčkových grafů PCI hodnoty maxima a minima pro každý bar se v budoucnu budou vypočítávat s přesností až do minuty při stahování grafů ze serveru. V současné době grafy stahují ze serveru jenom s údaji o ceně otevření a uzavření bez zadání cenového minima a maxima za zvolený časový intervál. Údaje o minimální a maximální ceně na zvoleném timeframu jsou dostupné výlučně na grafech, které byly sestaveny v režimu reálného času na zapnutém klientském terminálu. Zobrazení PCI na grafech neovlivňuje přesnost provádění obchodů a aktivaci příkazů.

Omezení práce s PCI v současné verzi terminálu NetTradeX:

  • Maximální počet PCI pro jeden účet – nevíce než 100;
  • Maximální počet PCI v podmnožině "Používané instrumenty" – nevíce než 10 pro jeden "Рracovní prostor";
  • Maximální počet aktiv (podkladových + kótovaných) – nevíce než 25 pro jeden PCI;

Pro práci s PCI je třeba si stáhnout terminál a založit účet na platformě NetTradeX.

Návod o vytvoření a uplatnění PCI dle metody Geworko na obchodním terminálu NetTradeX naleznete na stránce "Krátký návod".

Obchodníci a řídicí fondy si mohou najít články o uplatnění Personálních kompozitních instrumentů, vytvořených dle metody GeWorko, ve stále obnovující sekci "Články o metodě GeWorko a PCI" na stránkách IFC Markets.

Začněte obchodovat
s IFC Markets-->
OTEVŘETE SI ÚČET VÍCE
Volání