Personální kompozitní instrumenty PCI


Každý uživatel obchodně analytického terminálu NetTradeX PC dostává přístup k unikátní technologii, která umožňuje vytvořit unikátní personální kompozitní instrumenty (PCI), jejichž variace je omezena pouze fantazií uživatele (nové cross kurzy, poměry různých aktiv, měnové indexy, portfolia akcií pro parové obchodování atd.).

ZAČNĚTE OBCHODOVAT
vytvořením personálních obchodních instrumentů
Оtevřít účet
Demo / Reálný

Technologie vytvoření Personálních kompozitních instrumentů (PCI) byla vyvinuta pro technickou realizaci metody GeWorko (patent prohlášen), na obchodní platformě NetTradeX, když hodnota podkladového aktiva (portfolia) je vyjádřena v hodnotě kotačního aktiva (portfolia). Technologie umožňuje následující:

  • Vytvoření instrumentů ve formě portfolií z nejjednodušších do složitých kombinací ze stovky instrumentů.
  • Zařazení do souboru personálního instrumentu podkladová a kotační aktiva, což převede k otevření jak dlouhých, tak i krátkých pozic.
  • Přidělení každému komponentu (aktivu) instrumentu osobní váhu.
  • Výhodné a jasné rozhraní pro vytvoření PCI s možností přidělení váh komponentům v jednotkách objemu aktiva, v USD, v procentech z celého objemu portfolia (podkladové nebo kotační); americký dolar, jako aktivum, může být zahrnutým jenom do skupiny kotačního portfolia.
  • Okamžité získání historie změny hodnoty personálních instrumentů pro provedení technické analýzy.
  • Vedení databáze stavěných personálních instrumentů.

Personální instrumenty vytvořené metodou GeWorko se používají za prvé pro analýzu finančních trhů, výzkum vzájemných souvislostí složitých aktiv a jejích kombinací na základě historických dat, a za druhé pro obchodování s vytvořenými instrumenty.

Vzor vytvoření, analýzy a PCI obchodování Vzor vytvoření, analýzy a PCI obchodování

Podívejme se na příklad obchodování pro dost složitý personální instrument složené ze dvou portfolií. První podkladové portfolio se skládá ze tří energetických aktiv (z dostupných na terminále CFD na komodity) #C-BRENT, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, druhé kotační portfolio – ze dvou komoditních měn AUD, CAD. Zadáme, v našem vzoru, aktiva podkladové části v následujících podílech současné hodnoty na aktivum: #C-BRENT na 4000 USD, #C-NATGAS nа 3000 USD, #C-HEATOIL nа 3000 USD (váha nafty je více); a aktiva v kotační části zadáme rovnající podle současné hodnoty 5000 USD na aktivum (všimněme si, že hodnoty podkladového a kotačního portfolia mohou být zadány nerovnými).

Je vytvořen personální instrument (se zadáním uživatelem jménem “ &Energy/Currency_cmd”).

vložme tento instrument do seznamu použítých (v tabulce "Současné kotace") a zobrazímě na grafu se vzorem snadné technické analýzy.

Nákup 1 jednotky instrumentu “&Energy/Currency_com” znamená nákup odpovídajících komodit v zadaných objemech a prodej odpovídajících měn z kotačního portfolia. Přičemž, prodej AUD znamená prodej AUDUSD, a prodej CAD znamená nákup USDCAD. Prodej tohoto PCI znamená prodej aktiv z podkladového portfolia a nákup aktiv z kotačního portfolia.

Parametry otevřené pozice na nový instrument a jeho komponenty uživatel se může podívat v tabulce "Otevřené pozice".


Vlastnosti PCI obchodování Vlastnosti PCI obchodování

Po vytvoření PCI a jeho rozmístění v okně "Market watch" lez jim obchodovat jako běžným instrumentem, nastavit čekající a spojené příkazy Take Profit a Stop Loss.

Aktuální ceny Bid a Ask PCI instrumentu se vypočítávají z aktuálních hodnot Bid a Ask všech komponentů zahrnutých ve struktuře instrumentu. Přednost PCI kotace se určuje přesností zahrnutých v něm aktiv. Typický PCI spread se určuje váženými průměrnými spready zahrnutých v něm instrumentů.

Swapy PCI jsou vypočítávány jako částka swapů všech komponentů tohoto instrumentu.

Vytvořeným PCI lze obchodovat pouze v obchodních hodinách všech zahrnutých v něm komponentů.

Poznamenejme, že PCI obchodování znamená skupinové operace se zahrnutými klomponenty, kdy jedním příkazem můžete provádět několik transakcí v zadaných směrech a objemech. Proto nákup/prodej PCI lze rozložit na pozice s běžnými instrumenty.

Pokud trader otevřel PCI pozici, pak všechny odpovídající pozice komponentů tohoto personálního instrumentu také existují v terminále a jsou k dispozici traderovi. kromě toho, kdy trader uzavře pozici na alespoň jeden instrument, pak tento PCI bude zrušen, ale všechny zbyvající komponenty budou v systému uloženy.

Pro PCI chybí «Order distance», můžete nastavit příkazy "přímo na trh". Ale trader nemůže nastavit fixní ceny klouzání a získat requote (rekotace). Obchodování se uskutečňuje tržními kotacemi instrumentů zahnrutých do PCI v okamžiku získávání příkazu serverem.

Výpočet grafů PCI se provádí specializovaným grafickým serverem s definovanou přesnostíTuto přesnost výpočtu a zobrazení historických údajů můžete zadat v kontextovém menu na grafu PCI parametrem "Přesnost PCI". Hodnota tohoto parametru označuje hloubku výpočtu v pořadí timeframů - např. při hodnotě = 3 pro výpočet grafu H1 server využívá historické údaje jednotlivých komponentů od 5-minutových timeframů. Čím více hodnota parametru "Přesnost PCI", tím více času utrácí server na výpočet grafu. Graf tvořený v reálném čase při zapnutém klientském terminále, tvoří se s maximálně možnou přesností a nezávisí na hodnotě tohoto parametru. Zobrazení PCI na grafech neovlivňuje přesnost provádění transakcí a aktivace příkazů.

Při výpočtu grafů PCI pomocí «Barů» a «Svíček» hodnoty High a Low pro každý bar v budoucnu se mohou výpočítávat s přesností minut při stahování grafiky ze serveru. V současné době grafu jsou stahovány ze serveru pouze s hodnotami Open a Close bez minimální (Low) a maximální (High) ceny timeframe. Hodnoty minimální a maximální ceny timeframe jsou k dispozici na grafech vestavěných v reřimu reálného času při zapnutému klientskému terminálu. Zobrazení PCI na grafech neovlivní přesnost provádění transakcí a aktivace příkazů.

Omezení PCI obchodování v aktuální verzi terminálu NetTradeX:

  • Maximální počet PCI na jeden účet ne více než 100;
  • Maximální počet PCI v podskupině "Používané instrumenty" ne více než 10 na jeden "Pracovní prostor";
  • Maximální počet aktiv (podkladová a kotační) ne více než 25 na jeden PCI;

Pro PCI obchodování musíte si stáhnout terminál a otevřít účet na platformě NetTradeX

Pokyny pro vytvoření a použití PCI dle metody GeWorko na terminále platformy NetTradeX najdete zde «Krátký návod».

Tradeři a manažeři fondů mohou nalézt články o použití Personálních kompozitních instrumentů vytvořených dle metody GeWorko v pravidelně aktualizované sekci «Články o metodě» na webových stránkách IFC Markets.