PCI instrumenty (video)


Klenti mají možnost vytvořit vlastní finanční instrumenty PCI (Personal Composite Instruments), jehož variace jsou pouze omezeny vaší fantazií: akciová portfolia, měnové indexy, globální akciové indexy, diverzifikační portfolia atd.

Kompozitní instrumenty se vytvářejí na platformě NetTradeX pomocí metody analýzy a obchodování GeWorko. Pro všechny vytvořené PCI se automaticky vytváří historie pro provádění plnohodnotné technické analýzy a výhodné obchodování.

Volání