Forex Technické indikátory


Technické indikátory jsou neoddělitelnou součástí technické analýzy. Jejich cílem je předvídání směru pohybu na trhu a pomoc traderovi. Existuje velký nábor indikátorů, které tradeři používají k určování pohybu na trhu. Někteří tradeři dávájí přednost indikátorům, které v minulosti při obchodování fungovaly velmi dobře, jiní se snaží využít nové indikátory, aby dosáhli úspěchu. Jako příklad lze použít takové indikátory, jako jsou B. Williamsovo, oscilátory, trendové indikátory a indikátory objemů.

Tyto indikátory se objevily na základě strategie legendárního tradera Billa Williamse. Když měl velké znalosti o psychologii trhu, zpracovával svou metodu obchodování, která je založena najednou s použitím racionálního přístupu k analýze trhu spolu s iracionální logikou chaosu.
Williams odpuzoval od vědy o chaosu, že chaos je vyšší stupeň řádu, kde organizující systém je založen na náhodnosti a nesystematičnosti událostí. B. Williams potvrdil, že pohyb ceny je náhodným a nepředvídatelným, což je příčinou chaosu na finančních trzích. Ve své teorii...

Název oscilátory je odvozen z latinského slova oscillo – kolébám se. V technické analýze oscilátory jsou matematické vyjádření rychlosti pohybu ceny. Oscilátory patří předbíhajícím indikátorům.
Hlavními pojmy při použití oscilátorů jsou stav překoupenosti a přeprodanosti trhu. Trh se považuje překoupeným, kdy cena se nachází kolem své horní hranice a jeho další zvýšení je nepravděpodobným. Přeprodaná zóna se charakterizuje takovou nízkou cenou, že v daný moment jeho další pokles je nepravděpodobným. I když analýza a použití oscilátorů...

Jedním z hlavních ukazatelů v tržních transakcích se považuje Objem transakcí. Objem transakcí charakterizuje aktivitu účastníků trhu, sílu a intenzitu. Na trhu při stabilním vzestupném trendu objem se zvyšuje v době růstu kotací a se zmenšuje při poklesu ceny. Totéž probíhá při sestupném trendu, objem se zvyšuje při poklesu ceny a se zmenšuje, kdy cena stoupá. Jedním z hlavních vlastností objemu je v tom, že ten vždy předbíhá cenu. Na trhu Forex, zpravidla, nejsou možnosti zobrazit přímý objem transakcí, proto se buduje indikátor tzv. “Volume”,...

Začněte obchodovat
s IFC Markets-->
OTEVŘETE SI ÚČET VÍCE
Volání