Technická analýza při obchodování na Forexu

Technická analýza je jednou z typů výzkumu trhu. Ta se používá k předvídání pohybu ceny na základě historie tržních kotací.

Průzkum trhu pomocí technické analýzy je založen na cenách a objemech. Bráním historii tržní aktivity v úvahu, tento typ analýzy pomáhá k vyvození závěrů o povaze pohybu na trhu v budoucnu.

Hlavní ustanovení technické analýzy:

  1. Trh bere v úvahu všechno – tržní cena již obsahuje všechny potřebné informace pro analýzu.
  2. Historie se opakuje
  3. Pohyb ceny ovlivněn trendy

V technické analýze existují dva široce používané metody: grafická analýza a statistický přístup. V grafické analýze techničtí analytici se zabývají hledáním tržních trendů a uznáním se opakujícího na grafu cenových modelů. V případě statistického přístupu různé typy technických indikátorů pro předvídání budoucích trendů.

Při takové předpovědi investoři lépe vezmou v úvahu možné riziko. Pochopení přístupů takévé analýzy umožnuje traderům rozvíjet dovednosti, které pomáhají učinit správná investiční rozhodnutí.

V této části najdete detailní informaci o instrumentech, používajicích moderními profesionálními investory k sestavení odhadů cenové dynamiky.


Pro provedení technické analýzy na trhu Forex, tradeři mají pochopit a používat takové pojmy jako jsou trend, kanál, úroveň podpory a úroveň rezistence. Využív informací získaných ze grafů, lze identifikovat okamžiky pro nejlepší vstup do pozice a výstup z ní. Je třeba včas rozeznat a předvídat zlomení trendu a jeho pokračování.

Velkou část toho, co dnes známe jako Technická analýza se zrodila z myšlenek nabízených Charlesem Dowem a Edwardem Jonesem, pracujícími ve firmě Dow Jones & Company od roku 1882. Tyto myšlenky byly zveřejněny ve Wall Street Journal a v současné době jsou přijaty specialisty technické analýzy, nehledě na to, že většina z nich nejsou známi s jejím zdrojem. Dow Theory doposud dominuje mnohem sofistikovanější a dobře vybavený přístup technické analýzy.

Grafické modely představují jedny ze způsobů technické analýzy, sloužící pro určení trendů na trhu. Tyto pomáhají spatřit podmínky, při kterým tendence trhu musejí se změnit. S těmito grafickými subjekty se to stalo možné určit zda cena bude pokračovat svůj pohyb či se otočí. Na základě tohoto fenoménu, tradeři mohou vytvořit efektivní obchodní strategie pro grafické modely.

Technické indikátory jsou neoddělitelnou součástí technické analýzy. Jejich cílem je předvídání směru pohybu na trhu a pomoc traderovi. Existuje velký nábor indikátorů, které tradeři používají k určování pohybu na trhu. Někteří tradeři dávájí přednost indikátorům, které v minulosti při obchodování fungovaly velmi dobře, jiní se snaží využít nové indikátory, aby dosáhli úspěchu. Jako příklad lze použít takové indikátory, jako jsou B. Williamsovo, oscilátory, trendové indikátory a indikátory objemů.

Metoda GeWorko Vytvořte si vlastní Obchodní instrumenty
POUZE na:
Proč IFC Markets?