Metoda GeWorko: Neomezené Obchodní Instrumenty

Metoda GeWorko - inovační přístup ke studiu finančních trhů a analýzy jejich dynamik. Je založena na koncepci trhu Forex, kde jedno finanční aktivum se kótuje vůči druhému. Metoda GeWorko lze používat i pro portfolia: jedno portfolio působí jako základní č8st, a jiné - kotačn9. Jinými slovy, jedna kombinace aktiv se kótuje vůči druhému.

Pouze s IFCM Group můžete vytvořit nové finanční instrumenty ze všech dostupných aktiv a obchodovat s nimi.

Každý uživatel obchodně analytického terminálu NetTradeX ziskává přístup k inovační technologii umožňující vytvořit unikátní personální kompozitní instrumenty (PCI).

vytvořte vlastní obchodní instrumenty
OTEVŘETE SI DEMO ÚČET

Můžete také obchodovat s PCI, vytvořené našimi profesionálními analytiky.

vytvořte vlastní obchodní instrumenty
ZAČNĚTE OBCHODOVAT

Výhody metody GeWorko:


Personální kompozitní instrumenty, vytvořené dle metody GeWorko, používají se k analýze finančních trhů, zkoumání složitých vzájemných vztahů mezi aktivy a jejich kombinacemi na historických grafech. Kromě toho, obchodníci získávají možnost obchodovat s vytvořenými instrumenty.

 • Kotujte jedno portfolio (podkladové) v jednotkách jiného portfolia (kotačního)
 • Vytvořte si a obchodujte s Vašimi vlastními unikátními instrumenty
 • Vytvořte si jak jednoduchá, tak i složitá portfolia včetně desítky finančních aktiv
 • Obchodujte neomezeným počtem finančních instrumentů
 • Vytvořte a obchodujte s novými cross kurzy bez zbytečných úsilí
 • Vytvořte poziční portfolio (skládající se ze dlouhých a krátkých pozic), a obchodujte jimi, proveďte grafickou analýzu.
 • Použijte hotové personální kompozitní instrumenty vytvořené našimi profesionálními analytiky
 • Proveďte hlubokou analýzu dynamiky cen vytvořených instrumentů jak v absolutním vyjádření, tak i vůci jinému aktivu nebo portfoliu
 • Zjednodušte vyvážení portfolia: analýza a vyvážení jsou nastaveny v obchodní platformě
 • Použijte různé obchodní strategie - párové (spreadové) obchodování, hedgování, arbitráž atd.
 • Zjednodušuje vyvážení portfolia: analýza a vyvážení jsou sestaveny v obchodní platformě
 • Zjednodušuje použití různých obchodních strategií - párové (spreadové) obchodování, hedgování, arbitráž atd.)
 • Dává absolutní pružnost, jelikož každý komponent má v portfoliu svou individuální váhu
 • Expanzibilita, pružnost a všestrannost otvírají nové možnosti pro analýyu a obchodování
 • Vynikající příležitosti se podívat na tržní tendence z jiného úhlu, proanalyzovat tržní segmenty trhů a jejich vzájemný vztah pomocí efektivních analytických instrumentů
 • Snížení dlouhodobých rizik


Co je metoda GeWorko?

Мetoda GeWorko – metoda vytvoření a obchodování instrumentů, které se nazývají personální kompozitní instrumenty (PCI). Tento syntetický instrument se vytváří z dostupných finančních instrumentů. Nápad nového typu instrumentů je podobný principům forexového obchodování, kde finanční instrumenty se skládají z podkladových a kotačních částí.

Nicméně, nový typ instrumentů založený na této koncepci, má vážný rozdíl: místo jednotlivých aktiv jak v podkladové, tak v kotační části, tyto nové instrumenty se skládají z podkladových a kotačních portfolií. Portfolia mohou zahrnovat velmi odlišné instrumenty – měny, akcie z různých trhů, indexy, komodity atd. To znamená, že může každá část obsahovat nejenom více než aktivum, ale i aktiva z různých finančních sektorů. Kromě toho, každé aktivum v celé struktuře instrumentu má individuální váhu, což umožňuje vytvořit instrumenty v souladu s úlohami a obchodními strategiemi uživatele.

Ale, samozřejmě, investoři mohou dávat přednost ytváření instrumentů obsahujcích jednu měnu v každé části, což dělá PCI obvyklým měnovým párem na trhu Forex (zpravidla novým cross kurzem).

Jak vypadá vzorec PCI– základy metody GeWorko?

Vzorec PCI=P1/P2 je vyměnný kurz jednoho finančního portfolia vyjádřený v jednotkách jiného portfolia.

Určení metody

Metoda je určena především pro analýzu finančních trhů, zkoumání složitých vzájemných vztahů aktiv a jejich kombinací. Metoda poskytuje vhodnou technologii pro technickou analýzu složitých portfolií aktiv, studia chování portfolií na historických datech. Absolutní pružnost metody a její praktická realizace na obchodní platformě NetTradeX je dosaženo přidáním každému aktivu váhu v celé struktuře, zařazením do portfolia jak dlouhé tak i krátké pozice, použitím různých aktiv.

Metoda umožňuje traderovi rychle realizovat své obchodní nápady a strategie v podobě personálních kompozitních instrumentů, prověřit chování svých instrumentů na historických datech, najít optimální poměry odhadované výnosnosti a připustného rizika.

Použití metody GeWorko v praxi umožňuje nejenom rychle přenášet své nápady do obchodně analytické platformy a hodnotit je na historických datech, ale i obchodovat s vytvořenými personálními instrumenty. Více najdete na stránkách Personální instrumenty. V podstatě, obchodník není omezen počtem dostupných finančních instrumentů, když má možnost vytvoření vlastních instrumentů odrážejících jeho obchodní nápady a majících svou historii. Metoda umožňuje proměnit dvě portfolia aktiv do nového obchodního instrumentu, ale varianty takových kombinací jsou velmi mnoho. V důsledku obchodník má k dispozici neomezený počet nových instrumentů pro analýzu a obchodování.

Proč můžete potřebovat dodatečné obchodní instrumenty?

Může vzniknout otázka, proč vytvořit nové nespočetné obchodní instrumenty, pokud obchodník již obchoduje jedním instrumentem. Krátká odpověd – možnost vytvoření neomezeného počtu instrumentů otvírá nekonečné možnosti pro analýzu vlastních obchodních strategií pro obchodníka. Samozřejmě, tato metoda je vhodná pro profesionální tradery, kteří používají své strategie a preferujou najít svou unikátní niku a nesledovat doporučení jiných.

Avšak rozhrání je natolik jednoduché, že se naučit obchodovat může každý. Nicméně, snažně doporučujeme začít obchodovat na demo účtu v IFC Markets – je to zdarma a bude dobrým začátkem pro ty, kteří nechtějí riskovat.

Nepředpokládáme a netrváme na tom, že každý obchodník musí mít personální kompozitní instrumenty nebo obchodovat s nimi. Spíš ukazujeme jaké konkurentní výhody to dává obchodníkům. Obchodníci se liší od sebe navzájem obchodními přednostmi a proto metody a instrumenty poskytované naší spoleečností jsou velmi transparentní a univerzální, a mají v sobě požadavky a očekávání každého obchodníka.

Neomezený počet obchodních instrumentů

Je třeba vysvětlit, že můžete analyzovat a obchodovat neomzeným počtem obchodních instrumentů.

Podívjme se na 10 různých kombinací aktiv (přičemž z různých instrumentů, jako jsou měnové páry, akcie, komodity, indexy atd.) a 100 variabilních váh pro každý komponent. Možné kombinace portfolií jsou asi 10100, což je známo jako počet Googol. A teď si představme, že se bavíme o stovkách instrumentů. Kolik kombinací budeme mít? Není třeba zapomenout, že tyto kombinace u vás mohou být jak v podkladových, tak i v kotačních částech instrumentu. V tomto případě se již bavíme o neomezeném počtu kombinací aktiv – 100100.

Nové obchodní instrumenty založené na potřebách obchodníků

Metoda GeWorko je integrována do profesionální obchodní platformy NetTradeX. Umožnuje nejenom vytvořit neomezený počet obchodních instrumentů pro analýzu tržních trendů, ale i obchodovat s personálními kompozitními instrumenty pomocí jednoho kliknutí na grafu nebo na instrumentu.

Nejsou žádná omezení pro vytvoření instrumentů, proces závisí jen na vkusech a preferencích obchodníků. Kromě toho, obhcodníci mají efektivní prostředky pro grafickou a matematickou analýzu vytvořených instrumentů, které umožnují provádět hlubokou analýzu jak v jednotlivých tržních segmentech, tak i na celém trhu.

Unikátnost metody GeWorko

Metoda GeWorko byla vyvinuta skupinou spoleečností IFCM Group, která je jediným držitlem této metody, proto obchodníci mohou ji používat jen přes společnost IFCM Group. Tato metoda je k dispozici jenom na profesionální obchodní platformě NetTradeX.

POZOR: bez ohledu na to, že IFC Markets nabízí klientům použití platformy MetaTrader pro stalé obchodování na trhu Forex, obchodování s akciemi, komoditami a indexy, Metoda GeWorko a jeho použití na této platformě nejsou možné. Je to spojeno s vnitřními omezeními platformy MetaTrader a její strukturou.

Teoretické základy

V podstatě metoda Geworko je velmi blízká k pojmu výměnného kurzu, když cena podkladové měny je vyjádřena v jednotkách kotační měny, ale místo měn v metodě jdou dvě kombinace aktiv, nebo dvě portfolia. Součet cen všech aktiv každého portfolia s ohledem na váhové koeficienty dává absolutní dolarovou hodnotu. Při srovnání hodnoty portfolia podkladové části a hodnoty portfolia kotační části metoda počítá jejich poměr, které je "cena" nového kompozitního instrumentu a může bt interpretován jako cena jednotky podkladového portfolia aktiv vyjádřena v jednotkách kotačního portfolia aktiv. Zde se předpokládá, že všechny používaná aktiva mají hodnotu vyjádřenou v USD.

Pro praktické použití metody GeWoroko je vyvinuta technologie Personálních kompozitních instrumentů (PCI). Technologie funguje na klientském terminále obchodní platformy NetTradeX v podobě pohodlného rozhrání pro vytvoření , modifikace, zobrazení na grafech a PCI obchodování.

Pro kombinaci aktiv během vytvoření personálního instrumentu se vytvářejí portfolia B (base) a Q (quotation):

Ai- i-é aktivum v portfoliu B
Vi- objem, počet jednotek i-hо aktiva v portfoliu B.
1 K- počet aktiv v portfoliu B
Аj- j-é aktivum v portfoliu Q
Vj- objem, počet jednotek j-ho aktiva v portfoliu Q.
N- počet aktiv v portfoliu Q

PCI, vytvořený dle metody GeWorko, lze představit následující rovnicí:

znamení “ / “ оznačuje“Kotace”

Výpočet hodnoty PCI v době T je třeba provádět dle následujícího vzorce:

- cena (usd) jednotky i-ho aktiva v portfoliu B v době T
- cena (usd) jednotky j-ho aktiva v portfoliu Q v době T

Оblast použití

Průzkumy a praxe ukazují, že použití metody geWorko může být vhodným pro různé nápady a investiční strategie. Níže je uveden pouze několik možných příkladů její použití.


Seznamte se s krátkým přehledem metody GeWorko PDF.

Výhody Forex & CFD obchodování s IFC Markets

500+ instrumentů
 • Měny
 • Indexy
 • Akcie
 • Komodity
 • Personální Kompozitní Instrumenty (PCI)
Nejlepší provedení
 • Úzké a fixní spready
 • Okamžité provedení
obchodních příležitostí
(metoda GeWorko a PCI)
 • Vytvořte a obchodujte s vlastními instrumenty nebo vyberte si již hotové syntetické ze knihovny PCI
 • Zlepšujte svoje strategie do
Nejlepší Obchodní Platformy
 • NetTradeX - vlastní profesionální platforma s pokročilými schopnostmi pro analytiky
 • Nejpopulárnější MT4 & WebTerminal
Kdekoli a kdykoli
 • Kvalifikovaná online podpora ve 16 jazycích
 • Celodenně
OTEVŘETE SI ÚČET VÍCE


Proč IFC Markets?