Účastníci na Forexu


Účastnící na trhu jsou předevšim přední komerční banky, přes které se uskuteční základní operace podle příkazů exportérů a importérů, investičních institucí, pojišťovny a penzijních fondů, hedgerů a soukromých investorů. Tyto banky také provádějí operace se svými vlastnímí prostředky: přitom u predních bank objemy denních operací dosahují miliard dolarů, а u mnoha bank dokonce základní část výdělku vznikne od spekulativních operací s měnou.

Kromě bank, aktivní účastníci trhu jsou brokerské domy působící jako makléře mezi velkým množstvím bank, fondů, dealing středisek atd.

Komerční banky a brokerské domy provádějí nejenom nákupní a prodejní operace měny za ceny, které stanoví jiné aktivní účastníky, ale také samy stanoví svoje vlastní ceny. Tak, oni aktivně ovlivňují na proces tvorby cen a života celého trhu, proto se nazývají Tvůrce trhu (market-makers).

Na rozdíl od aktivních účastníků, pasivní účastníci trhu nemohou stanovit svoje vlastní kotace a provádějí nákupy a prodeje měny za ceny, které nabízejí aktivní účastniky trhu. Pasivní účastníci trhu obvykle sledují následující cíle: placení exportně-importních kontraktů, zahraniční výrobní investice, otevření poboček v cizině či vytvoření společných podniků, turistika, spekulace na rozdíl kurzů, hedge měnových rizik (pojištění od ztrát při nepříznivé změně kurzu ) atd.

Soubor základních účastníků trhu svědčí o tom, že tento trh se aktivně používá seriózním obchodem a pro vážné účely. Totiž zdaleka ne všichni účastníci obchodují na Forexu na spekulativní účely. Jak již bylo uvedeno, změna kurzů může přivést k obrovským ztrátám při exportně-importním operacím. Pokusy se ochránit od měnových rizik nutí exportérům a importérům využít různé instrumenty hedge rizik: forvardy, opce, futures atd. Více méně, dokonce obchod, který není spojen s exportními a importními operacemi, může mít ztráty při změně měnových kurzů. Proto studium FOREX je povinná součást úspěšného obchodování.

Základních účastníků na měnovém trhu je možno rozdělit do několika skupin:

Centrální banky.

Jejím hlavním účelem je měnové regulování na zahraničním trhu, totiž prevence průdkých vykyvů kurzů národních měn s cílem nedovolení ekonomických krizí, udržení rovnováhy dovozu a vývozu atd. Centrální banky přímo ovlivňují na měnový trh. Jejich vliv může být jak přímým, jako měnová intervence, tak i nepřímým přes regulování objemu peněz a úrokové sazby. Centrální banka může sám vystupovat na trhu pro vliv na národní měnu či dohodnuto s jinými centrálními bankami pro provádění společné měnové politiky na mezinárodním trhu nebo pro společné intervence. Centrální banky zemí vystupují na Forexu zpravidla ne pro zisk, a s cílem kontroly stability či provádění korekce existujícího kurzu národní měny, jelikož poslední značně ovlivňuje na stav ekonomiky země. Nemohou být přičítány k "býkům" či k "medvědům", protože oni mohou hrát jak na zvýšení, tak i na snížení na základě konkretních úkolů stojicích před nimi v daný moment. Centrální banky také vystupují na měnovém trhu přes komerční banky. Přestože výdělek není základním cílem těch bank, ztrátové operace také je nezaujímají, proto intervence centrálních bank jsou obvykle maskovány a se uskuteční přes několika komerčních bank najednou. Centrální banky různých zemí mohou uskutečnit i společné koordinační intervence. Největší vlivy na světové trhy mají: centrální bank USA- Federální rezervní systém (US Federal Reserve или кратко FED), Evropská centrální banka- ECB, Banka Anglie (Bank of England, zvaný také Old Lady) a Banka Japonska (Bank of Japan).

Komerční banky.

Tyto banky provádějí základní objem měnových operací. Jiní účastníci trhu prostřednictvím účtů, které jsou otevřeny v komerčních bankách, uskutečňují potřebné konverzní, depozitní a kreditní operace. Banka jakoby hromadí (přes operace s klienty) veškeré potřeby trhu ve směnitelnostech měn, a také ve přilákání/rozmístění prostředků a vystupuje v ostatních bankách. Mimo vyplnění žádostí klientů, banky mohou provádět operace i samostatně vlastními prostředky. V konečeném důsledku měnový trh představuje trh mezibankovních transakcí: když tak mluvíme o pohybu měnových kurzů a úrokových sazeb, my budeme mít na mysli mezibankovní měnový trh. Největší vliv na světové měnové trhy mají přední mezinárodní banky, denní objem operací kterých dosahuje miliardy dolarů. Jak už jsme psali výše, tyto banky jsou: Deutsche Bank, Barclays Bank, Union Bank of Switzerland, Citibank, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank atd. Jejim hlavním rozdílem je velký objem transakcí, které můžou uskutečnit značné změny v kotacích. Přední obchodníci obvykle se rozdělí do "býků" a "medvědů". "Býci" jsou ti účastníci, kteří jsou zainteresováni ve zvýšení hodnoty měny. "Medvědi"- jsou účastníci trhu, kteří jsou zainteresováni v poklesu hodnoty měny. Typicky, trh se nachází ve stavu rovnováhy mezi býky a medvědy, a rozdíl kotací měn kolísá v úzkých rozmezí.

Společnosti uskutečňující zahraničně-obchodní operace.

Společnosti účastňující v mezinárodním obchodu, předkládají stabilní potřebu na zahraniční měnu (importéři) a nabídku zahraníční měny (exportéři), a také rozkládají či přilákají volné měnové zůstatky do krátkodobých vkladů. Kromě toho, tyto organizace nemají přímý přístup na trh a provádějí konverzní a depozitní operace přes komerční banky.

Společnosti uskutečňující zahraniční investice aktiv

To jsou předevšim Investiční fondy, Monetární fondy, Mezinárodní korporace. Tyto firmy, představující různé mezinárodní investiční fondy, uskutečňují politiku diverzifikačního řízení portfolia aktiv umístěním prostředků do cenných papírů vlády a korporací různých zemí. V dealerském slangu je nazývají fondy nebo funds; nejznámější fond "Quantum" George Soros provádějící úspěšné měnové spekulace či fond "Dean Witter". Firmy tohoto typu jsou také přední mezinárodní korporace uskutečňující zahraniční výrobní investice: vytvoření poboček, společných podníků atd. jako např. Xerox, Nestle, GE (General Electric), BP (British Petroleum) atd.

Měnové burzy.

V zemích s transformující se ekonomikou existují měnové burzy, které uskutečňují výměnu měn pro právnické osoby a formování tržního měnového kurzu. Stát obvykle aktivně reguluje úroveň výměnného kurzu použitím kompaktnosti burzového trhu.

Měnové brokerské společnosti

Jejich funkce obsahují vědomost kupce a prodejce zahraniční měny a uskutečnění konverzní či úvěrové depozitní operace mezi nimi. Za zprostředkování brokerské společnosti berou brokerskou komisi ve formě procenta od sumy transakce. V poslední době tzv. ECN brokeři (Electronic Communication Network) získali značný rozvoj - elektronické trhy, na kterých spolu kupní a prodejní objednávkou se soustřeďují měny od různých kontragentů. Jejich klienty jsou přední banky, brokerské firmy či individuály. Přístupný limit s takovým brokerem je obvykle vysokým a je nedostupným pro většinu soukromých investorů. Předpokládá se, že takový broker nevystupuje jako kontragent v smlouvách s klienty, tj. není Market-Makerem a pouze bere komisi.

Individuály.

Individuály provádějí širokou sadu neobchodních operací v části zahraniční tirustiky, převodů mzdy, důchodů, honorářů, nákupu a prodeje hotové měny. А se zavedením marginálního obchodování, individuály získali možnost vkladat volné peněžní prostředky na trhu FOREX s cílem získání výdělku.

Volání