Proč obchodovat na Forexu


Likvidita.

Trh operuje s velkými finančními prostředky a poskytuje plnou svobodu při otevření a zavření pozice podle určité tržní kotace na daný moment. Vysoká likvidita je mocnou přitažlivou sílou pro jakéhokoliv investora, ačkoliv likvidita mu zajišťuje svobodu otevřít a zavřít pozici s jakýmkoliv objemem.

Operativnost.

Díky pracovnímu režimu 24 hodin, účastníci Forex trhu nemusejí čekat, aby reagovali na událost, jak to probíhá na mnoha trzích.

Dostupnost.

Možnost obchodovat 24 hodin denně nezávisle od geografické pozice: pro přístup na trh je nutno jenom počítač s připojením k Internetu. A nyní díky prudkému rozvoji technologií, stačí dokonce PC nebo mobilní telefon.

Flexibilní regulace obchodního procesu.

Na měnovém trhu pozice může být otevřena na předem stanovenou dobu na základě požadavku investora, což umožňuje časově plánovat svou budoucí aktivitu.

Hodnota.

Trh Forex tradičně nemá žádné komisionální poplatky kromě přirozeného tržního rozdílu Bid/Ask, cen nabídky a poptávky, tzv. "Spread".

Garantovaná cena provádění.

Na rozdíl od futures či jiných měnových vklaů, Forex garantuje provedení příkazu podle vyhlášené aktuální tržní ceny nezávisle od objemů transakce.

Tržní orientace.

Pohyb měn má zcela určitou orinetace, kterou lze vysledovat na dostatečně dlouhou dobu. Každá konkretní měna časem má své charakteristické změny, což umožňuje investorům manipulovat na trhu Forex.

Velikost marže.

Velikost "finanční páky-leverage" na trhu Forex se pouze určuje souhlasem mezi Klientem a tou bankou či brokerskou společností, která zajišťuje mu přístup na trh a obvykle činí 1:100. Marže je zálohou, který "zmrazuje" na účtu Klienta pro zajištění otevření pozice. Velikost marže závisí na objemu pozice a leverage.

Začněte obchodovat
s IFC Markets-->
OTEVŘETE SI ÚČET VÍCE
Volání